Stichting OSO-Rotterdam

Stichting OSO-Rotterdam is het overlegplatform van de Rotterdamse afdelingen van de ouderenorganisaties KBO, PCOB, R.O.B. en NOOM.

Themabijeenkomst Senioren Nesselande

Themabijeenkomst Senioren Nesselande werd georganiseerd om te informeren over de plannen met als thema preventie, welzijn, wonen en zorg.De opkomst, ongeveer 60 bezoekers, was behoorlijk groot voor een wijk waar in verhouding weinig senioren wonen.

Opening door wethouder Buijt

Wethouder Ronald Buijt, opende met zijn programma-manager Susan Kortenhagen de informatie sessie. Zij informeerden de aanwezigen over een tweetal aspecten uit de actie-agenda “Goud voor Oud”. Te weten preventie om een beroep op de zorg te voorkomen en nadenken over de vraag of de huidige woning nu of in de nabije toekomst nog passend is.

De Brede Raad 010

Muel van Bunge en Albert Groot-Roessink de aanwezigen geïnformeerd over de Brede Raad 010, de officiële adviesraad van het college van B&W. De Brede Raad 010 geeft advies over het te voeren beleid ten aanzien van Wmo, Participatiewet, Jeugdwet en het Armoedebeleid. Deze geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W.  Zij gebruiken daarvoor de ervaringen van de burgers en de problemen waar ze tegenaan lopen.  Ook wij zijn vertegenwoordigt in de Brede Raad 010 om hen te informeren over allerlei zaken die minder goed gaan.

Presentatie OSO- Rotterdam

Jouke Bosma en Albert Groot-Roesink gaven na de pauze een presentatie over onze organisatie.  Het verschil met de Brede Raad 010 is dat wij geen officiële adviesraad zijn. Binnen onze  achterban is een flink aantal ouderen vertegenwoordigt en zijn wij in de afgelopen collegeperioden als een belangrijke gesprekspartner van de het college van B&W gaan functioneren. Er werd uitleg gegeven over de acht speerpunten die wij voor de komende jaren in het overleg met de gemeente hanteren.

Checkpoint Alexander

Namens checkpoint Alexander, vertelde Rene Hoeflaak de aanwezigen over Checkpoint Alexander. Een
inlooppunt met spreekuren in nu nog 3 wijken. Vrijwilligers en professionals bieden hulp bij moeilijke overheidsbrieven, invullen van belastingformulieren, energietoeslag, administratie etc. Een verbeterslag, een bundeling van krachten is nodig door met z’n allen vanuit 1 plek te werken.

Wijkraad

aan het eind presenteerde de wijkraad wat zij specifiek voor ouderen als actiepunten heen opgenomen in hun jaarplan. Genoemd werden onderzoek heropening restaurant/maaltijden voor ouderen, goede zorg voor ouderen, het organiseren van activiteiten voor oudere, verbeteren van de toegankelijkheid van de wijk en het creëren van ontmoetingsplekken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *