Stichting OSO-Rotterdam

Stichting OSO-Rotterdam is het overlegplatform van de Rotterdamse afdelingen van de ouderenorganisaties KBO, PCOB en NOOM.

Reactie rapport "Broze bedoelingen"

Voorbeeld kleine tekst. Lorem ipsum dolor sit amet.
Lees meer

Post 5 Headline

Voorbeeld kleine tekst. Lorem ipsum dolor sit amet.
Lees meer

Post 4 Headline

Voorbeeld kleine tekst. Lorem ipsum dolor sit amet.
Lees meer

Post 3 Headline

Voorbeeld kleine tekst. Lorem ipsum dolor sit amet.
Lees meer

Post 2 Headline

Voorbeeld kleine tekst. Lorem ipsum dolor sit amet.
Lees meer

Inkomenstoets WMO

De gemeente Krimpen aan den IJssel gaat per 1 juli een inkomenstoets invoeren voor de WMO. Wij gaan de Rotterdamse politiek naar hun plannen over dit…
Lees meer

Reactie op het rekenkamerrapport

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Rotterdamse Ouderenbeleid. Samenvattende conclusie Rekenkamer op Rotterdams Ouderenbeleid:Het …

Lees meer

Sociale hulpdienst Corona

De gemeente Rotterdam en partners slaan hun handen ineen voor ouderen en andere risicogroepen die or het coronavirus gedwongen alleen thuis zitten. …

Lees meer

Ouderdomsregelingen ontleed.

Onze partner NOOM is aanwezig geweest bij de rondetafelgesprekken in de Tweede Kamer. Dit naar aanleiding van het rapport van de Algemene …

Lees meer

Reactie wethouder Kurvers ontwikkeling huurprijzen

Vorig jaar hebben wij wethouder Kurvers een brief gestuurd met onze zorgen over de ontwikkeling van de huurprijzen. Wij voorzien dat een grote groep…

Lees meer

Dreigend tekort medisch personeel in centrum

Huisartsen hebben een brandbrief gestuurd aan het gemeentebestuur over het dreigend tekort aan medisch personeel in het centrum. Dit is geen nieuw …

Lees meer

Problemen met huurtoeslag

Eind december vorig jaar verscheen er een artikel in het online nieuwsblad Biz over het vervallen van de maximale inkomensgrenzen in de huurtoeslag …

Lees meer

Ouderen in Rotterdam: Veilig Vooruit !!!

Verkeersveiligheid is een onderwerp waar het vaak over gaat in de kranten en het nieuws en ook op verjaardagen en bij de bridgeclub.  We hebben er …

Lees meer

Reactie wethouder Grauss

In een eerder bericht hebben we u kennis laten nemen van de brief die wij gestuurd hebben aan wethouder Grauss. Daarin hebben wij onze zorgen geuit…

Lees meer

Aanbesteding Mantelzorg

Ook op het gebied van de mantelzorg zijn wij actief. De komende aanbestedingen op dit gebied baren ons grote zorgen. De contracten lopen eind dit …

Lees meer

Ontwikkelingen huurprijzen

Wij maken ons al jaren sterk om de problemen op de woningmarkt onder de aandacht van de politiek te krijgen. Nu de problemen echt de pan uit rijzen…

Lees meer

Coalitie Erbij viert eerste lustrum

Coalitie Erbij viert dit jaar haar eerst lustrum. Wij vieren dit graag met hen mee. Bij elk feestje hoort natuurlijk een cadeau. In het kader van …

Lees meer

Meer scootmobiel stallingen

Wij hebben verschillende klachten gehad over het stallen van scootmobielen. Op last van de brandweer en de woningstichtingen mogen scootmobielen …

Lees meer

Masterplan Ouder en Wijzer

Op 10 juli was het dan eindelijk zover. Wethouder Sven de Langen presenteerde het masterplan Ouder en Wijzer. Een programma wat het beleid beter …

Lees meer

Uitvoeringsprogramma Rotterdam 'Ouder en Wijzer'

Rotterdam wil een stad zijn waar je samen met anderen, gezond en vitaal oud kunt worden en waar, als het zelf niet meer gaat, passende zorg en …

Lees meer

Van Manifest naar Samenwerkingsagenda

Eind dit jaar heeft de gemeente Rotterdam een Masterplan voor het ouderenbeleid in Rotterdam gelanceerd. Dit plan is geschreven naar aanleiding van…

Lees meer

Waar laten we onze scootmobiel ?

Een steeds grote wordend probleem: wáár kan ik mijn scootmobiel parkeren?! Het Probleem De Stichting OSO-Rotterdam  - Overlegorgaan Samenwerkende …

Lees meer