Stichting OSO-Rotterdam

Stichting OSO-Rotterdam is het overlegplatform van de Rotterdamse afdelingen van de ouderenorganisaties KBO, PCOB, R.O.B. en NOOM.

Beeldvorming ouderen

Inmiddels zijn er gesprekken geweest over de beeldvorming van ouderen. Er wordt een afspraak gepland met de communicatiemedewerker van de gemeente. In samenspraak zullen we gaan kijken hoe we de beeldvorming over ouderen naar een positief beeld kunnen omzetten.

Rookmelders

Wij hebben aan de Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam, als grootste corporatie met woningen voor ouderen, een aantal vragen gesteld over de manier hoe ouderen worden geïnformeerd. Bijvoorbeeld wie test de rookmelders, wie pleegt het onderhoud en hoe wordt er omgegaan met een vals alarm. 

Enige tijd geleden hebben wij een antwoord ontvangen van de SOR. Er worden optische rookmelders geplaatst die voldoen aan de wettelijke normen. De reset knop is duidelijk zichtbaar en kan met een stok bediend worden om de melder de resetten of te testen. Volgens de SOR is het geluid wat de melder afgeeft ook te horen voor mensen die slechthorend zijn dus wordt er geen extra versterking aangebracht. Verder is de SOR bezig met het opstellen van een informatiebrief voor alle bewoners.

Persoonsalarmering

De verplichte persoonsalarmering levert voor cliënten een kostenverhoging op in plaats van een besparing. We zijn hierover in gesprek met één van de zorgverzekeraars. 

Beveiliging Scootmobielen

Scootmobielen die door de gemeente verstrekt zijn blijken allemaal dezelfde sleutel/slot te hebben. Dit probleem is voorgelegd aan de Brede-Raad010 die hiermee aan de slag gaat