Stichting OSO-Rotterdam

Stichting OSO-Rotterdam is het overlegplatform van de Rotterdamse afdelingen van de ouderenorganisaties KBO, PCOB, R.O.B. en NOOM.

Missie en speerpunten overhandigt aan wethouder Buijt

Op 17 januari jongstleden hebben we een boekje met onze missie en speerpunten overhandigt aan wethouder Buijt.

In dit boekje staan acht speerpunten die wij van belang vinden voor de Rotterdamse ouderen. Wij willen ons, samen met onze gesprekspartners en samenwerkingspartners, hier sterk voor maken. En wat zijn dan deze speerpunten?

Het eerste gaat over Zorg, WMO en Welzijnsvoorzieningen in de wijken. Ouderen moeten met hun vragen over zorg-, WMO en Welzijn terecht kunnen op een plek in de wijk die goed toegankelijk is. Professionals en vrijwilligers moeten tot een passende samenwerking komen binnen de wijk.

Punt twee gaat over een goede woon- en leefsituatie. Het gaat hierin over sociale huurwoningen, thuisplusflats in elke wijk, verschillende woonvormen, zoals hofjes met gemeenschappelijke voorzieningen en levensloopbestendige woningen.

Speerpunt 3 houdt in dat we in elke wijk een wijkondersteuningspunt willen hebben. Hier kunnen ouderen dan al hun vragen kwijt in plaats van naar verschillende loketten en instanties te moeten.

Wij vinden het van groot belang dat ouderen deel blijven uitmaken van onze samenleving. Dit kan zijn vrijwilligerswerk, het ontdekken van nieuwe hobby’s of talenten inzetten voor anderen. Door ertoe te blijven doen (onze vierde speerpunt) blijven ouderen langer zelfredzaam en is de kans op eenzaamheid kleiner.

Voldoende inkomen vinden we, als punt 5, ook heel belangrijk. We willen ons sterk maken dat de communicatie over bijvoorbeeld toeslagen veel eenvoudiger en toegankelijker wordt. Zodat alle ouderen die recht hebben op financiƫle ondersteuning deze ook kunnen krijgen.

Rotterdam wil een digitale stad zijn. Wij vinden dat zoveel mogelijk ouderen voldoende digitaal zelfredzaam zijn. Toegang tot de digitale wereld is van belang voor iedereen en moet niet afhankelijk zijn van de financiƫle positie of culturele/migratie achtergronden. Dit staat als punt 6 in ons boekje

Speerpunt 7 gaat over beeldvorming en communicatie. Vaak worden ouderen nog als kwetsbaar gezien terwijl vinden dat dit niet opgaat voor het merendeel van de ouderen die een actief en zinvol leven leiden.

Als laatste is het onderwerp dementie. Hierbij moet u denken aan goede ondersteuning van dementerenden en mantelzorgers.

Wil u het boekje zelf lezen? Klik op speerpunten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *