Stichting OSO-Rotterdam

Stichting OSO-Rotterdam is in Rotterdam het overlegplatform van de Rotterdamse afdelingen van de ouderenbonden KBO, PCOB, en NOOM en voert als naam Stichting OSO-Rotterdam.

Zij heeft een achterban van circa 10.000 betalende leden en is van mening dat de georganiseerde ouderen direct gehoord moeten worden.

Bij de belangenbehartiging voor ouderen is ook solidariteit tussen generaties van betekenis. De overheid heeft een belangrijke rol in het garanderen van de rechten van senioren op vele terreinen, maar ook de woningcorporaties, zorginstellingen en de OV-bedrijven spelen hierin een rol. Vroeger waren belangen van senioren zeker en vanzelfsprekend, dat is nu veel minder het geval.

De rijksoverheid bezuinigt ingrijpend op welzijn- zorg en gezondheidsvoorzieningen. Deze maatregelen treffen grote groepen senioren. De gemeente Rotterdam krijgt de uitvoering van deze maatregelen op zijn bordje geschoven. Dit betekent voor de gemeente meer taken maar helaas minder middelen.

Hier ligt een duidelijke taak voor de Stichting OSO-Rotterdam. Zij wil op het hele brede levensterrein als volwaardige gesprekspartner functioneren in de richting van de politieke beleidsmakers. Mede in verband met de grote diversiteit van ouderen in Rotterdam en het grote aantal nationaliteiten is zij voorstander van een specifiek ouderenbeleid met een centraal aanspreekpunt voor goed ouderenbeleid

Beleid

Ons beleid is erop gericht om de politiek te laten inzien dat Rotterdam behoefte heeft aan een specifiek ouderen beleid. Een centraal aanspreekpunt voor ouderen en rekening houden met de diversiteit van ouderen in Rotterdam

Samenwerking kan worden gerealiseerd op de volgende terreinen

  • Wonen en woonomgeving

  • Welzijn

  • Zorg

  • Mobiliteit

  • Maatschappelijke participatie

  • Vrijwilligers

Om ons beleid en bovengenoemde speerpunten duidelijk te maken hebben wij een OSO-MANIFEST opgesteld waarin u het hele beleid en onze standpunten ten aanzien van de belangenbehartiging kunt terug vinden. Op basis hiervan is een gedetailleerd Masterplan OSO-Rotterdam opgesteld; een uitvoeringsplan dat in deze periode indien nodig meerdere malen kan worden bijgesteld.

De volgende bonden werken samen in de Stichting OSO-Rotterdam  in alfabetische volgorde

KBO (Katholieke Bond van Ouderen)

NOOM (Netwerk van Organisaties van Ouderen Migranten)

PCOB (Protestants Christelijk Ouderen Bond)

Voor een beknopte uitleg over de verschillende bonden die samen de Stichting OSO-Rotterdam vormen hebben we een samenvatting over de SENIOREN ORGANISATIES gemaakt.