Contact

Voor vragen over de stichting OSO-Rotterdam kunt u contact opnemen met:

Secretaris stichting OSO-Rotterdam
email: info@osorotterdam.nl
 

PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond)

bestuurslid PCOB afdeling Rotterdam J. Bosma
 
email: J.Bosma26@chello.nl
website: www.pcob.nl
 

KBO (Katholieke Bond van Ouderen)

email: info@kborotterdam.nl
website: www.kborotterdam.nl
 

NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten)

Postbus 2069
3500 GB Utrecht
tel: 06-53554818
email: lameiro@netwerknoom.nl
 
R.O.B. (Rotterdamse Ouderen Bond)

 
email: info@rotterdamseouderenbond.nl
website: www.rotterdamseouderenbond.nl