Stichting OSO-Rotterdam

Meer scootmobiel stallingen

Wij hebben verschillende klachten gehad over het stallen van scootmobielen. Op last van de brandweer en de woningstichtingen mogen scootmobielen niet in de hal van de flat geparkeerd worden. Maar waar dan wel ? Wij hebben dit groeiende probleem aangekaart bij wethouder Kurvers (Wonen) en wethouder de Langen (ouderenbeleid). Eind dit jaar worden de definitieve plannen bekendgemaakt. Een van de vele ideeën is om fietsenstallingen en containerruimtes bij ouderenflats om te bouwen tot stallingen voor scootmobielen.

Artikel Telegraaf parkeerproblemen scootmobielen.

AD 23 juli 2019

Masterplan Ouder en Wijzer

Op 10 juli was het dan eindelijk zover. Wethouder Sven de Langen presenteerde het masterplan Ouder en Wijzer. Een programma wat het beleid beter moet afstemmen op de behoeftes van de ouderen in Rotterdam. De plannen zijn duidelijk er moet in iedere wijk een centraal punt komen waar wonen, welzijn en zorg slimmer verdeelt zijn. Zodat het prettiger leven wordt.

Uitvoeringsprogramma Rotterdam ‘Ouder en Wijzer’

Rotterdam wil een stad zijn waar je samen met anderen, gezond en vitaal oud kunt worden en waar, als het zelf niet meer gaat, passende zorg en ondersteuning is. Hierover gaat het uitvoeringsprogramma Rotterdam, Ouder en Wijzer.

Dit programma bevat concrete acties om die ambitie waar te maken.

In 2035 is één vijfde van de totale Rotterdamse bevolking ouder dan 65 jaar. Dat betekent veel kennis en ervaring van een generatie ouderen die de stad veel te bieden heeft. Het stelt ook andere eisen aan de stad. Aan de voorzieningen, de woningen, de woonomgeving en aan de manier waarop we met elkaar omgaan. Bijna honderd partners werken hierin samen.

Stichting OSO-Rotterdam is nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van dit programma. In de aanloop hier naartoe hebben wij een groot aantal aanbevelingen gedaan. Op 10 juli is het plan gepresenteerd. 

We kunnen als Stichting OSO tevreden zijn met het feit dat veel van onze aanbevelingen zijn gehonoreerd.

Van Manifest naar Samenwerkingsagenda

Eind dit jaar heeft de gemeente Rotterdam een Masterplan voor het ouderenbeleid in Rotterdam gelanceerd. Dit plan is geschreven naar aanleiding van ons manifest, wat op de site te vinden is. Wij hebben het Masterplan kritisch bekeken en onze aanbevelingen bij de gemeente gelegd. Daaruit is de ‘samenwerkingsagenda ouder en wijzer’ ontstaan. Diverse leden van stichting OSO-Rotterdam hebben inmiddels plaatsgenomen in diverse werkgroepen, wat uiteindelijk zal moeten leiden tot concrete maatregelen om de ouderen in Rotterdam te helpen.

Waar laten we onze scootmobiel ?

Een steeds grote wordend probleem: wáár kan ik mijn scootmobiel parkeren?!

Het Probleem

De Stichting OSO-Rotterdam  – Overlegorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties –  wordt regelmatig gevraagd naar advies omtrent dit vraagstuk. Scootmobiels passen vaak niet in het beleid van de corporatie, de ouderencomplexen, de verzorgingshuizen, de zorghotels. Zelfs tot aan de particuliere galerijwoningen wordt dit een vaak onoplosbaar probleem. En dat kan niet, want waarom heeft iemand een scootmobiel? Juist! Omdat hij/zij slecht ter been is en dat apparaat gewoon nodig heeft. Dat apparaat kan niet ergens worden weggemoffeld in een krappe ruimte waar je wel in, maar nooit meer uit kunt rijden. En waar je never nooit je apparaat kunt in- of uitkomen. En dan zal dat ding ook nog eens opgeladen moeten worden, want anders doet ie het niet. Dat laatste geeft ook nogal eens reuring, omdat de stekker in een stopcontact gaat dat in een gemeenschappelijke ruimte is geplaatst. Continue reading