Stichting OSO-Rotterdam

Stichting OSO-Rotterdam is het overlegplatform van de Rotterdamse afdelingen van de ouderenorganisaties KBO, PCOB, R.O.B. en NOOM.

Beeldvorming ouderen

Wij vinden dat er in de huidige maatschappij een negatief beeld is ontstaan over ouderen. Ouderen zijn een kostenpost voor de maatschappij omdat ze veel zorg nodig hebben, ze zijn vaker ziek, ze dragen geen steentje meer bij aan de maatschappij, om maar een paar voorbeelden te noemen. Wij willen daar wat aan doen en zijn inmiddels in gesprek gegaan met de gemeente. We zullen u op de hoogte houden van onze vorderingen.