Reactie wethouder Grauss

In een eerder bericht hebben we u kennis laten nemen van de brief die wij gestuurd hebben aan wethouder Grauss. Daarin hebben wij onze zorgen geuit over de aanbesteding van de mantelzorg. Inmiddels hebben wij een reactie mogen ontvangen van wethouder Grauss.

Er verandert vanaf 1 januari 2020 niets voor mantelzorgers in Rotterdam.

Zij kunnen met hun (hulp-) vraag of voor een luisterend oor terecht deĀ  VraagWijzer of Welzijn in hun gebied of wijk. Ook kunnen ze terecht op het digitale platform www.rotterdammersvoorelkaar.nl.

Op dit moment werkt de gemeente, in lijn met de Uitvoeringsagenda Zorgzaam010, aan een nieuwe vorm van stedelijke ondersteuning voor individuele mantelzorgers: het stadsbrede Mantelzorgsteunpunt. Dit is een extra aanbod aanvullend op de huidige ondersteuning in de gebieden. En gaat onder meer informatie, advies, verwijzingen en een luisterend oor bieden en is 24 uur per dag bereikbaar. Dit aanbod is ontwikkeld met de doelgroep zelf, zowel mantelzorgers als met intermediaire organisaties. Het Mantelzorgsteunpunt is vanaf 1 mei 2020 operationeel.

Het CVD was en is geen directe ingang voor Rotterdammers bij een hulpvraag. De gemeente heeft afgesproken met het CVD dat zij tot uiterlijk 1 juli 2020 trainingen en cursussen blijven aanbieden voor vrijwilligers (-organisaties) en mantelzorgers. Vrijwilligersorganisaties kunnen met hun vragen ook nog bij CVD terecht. Tegelijk draagt het CVD voor zover mogelijk kennis en expertise aan de gemeente over. Ook biedt de gemeente vanaf juni 2020 een nieuw totaalaanbod van trainingen en cursussen en Advies op maat aan. Bij Advies op maat kunnen organisaties die werken met vrijwilligers praktische, tactische en strategische vraagstukken neerleggen.