Aanbesteding Mantelzorg

Ook op het gebied van de mantelzorg zijn wij actief. De komende aanbestedingen op dit gebied baren ons grote zorgen. De contracten lopen eind dit jaar af. En voor zover wij kunnen zien zijn er geen maatregelen genomen om de overgangsfinanciering te regelen.  Wij hebben deze zorgen in een e-mail naar de betreffende wethouder geuit zoals u in onderstaande tekst kunt lezen.

“Wij hebben begrepen dat  er onlangs overleg heeft plaatsgevonden over de komende aanbestedingen voor ondersteuning VW en Mantelzorgondersteuning. De huidige opdracht die bij CVD rust zou op 31 december 2019 aflopen.  Wat wij in dat verband begrijpen is dat de nieuwe gunning voor het Mantelzorgsteunpunt, advies op maat en trainingen eerst enige maanden later afkomen. Deze activiteiten berusten op dit moment bij de CVD Vrijwilligerswerk & Mantelzorg die daartoe 15 vaste contractanten en 6 tijdelijke contractanten in dienst heeft. De financiering voor hen stopt op 31 december a.s. en er lijkt geen overgangsfinanciering voorzien tot het moment van de nieuwe gunningen, zelfs als die weer bij CVD terecht komen.”

 

Mocht onze informatie kloppen dan betekent dit niet alleen een sociaal en financieel probleem voor betrokkenen, maar tevens ligt de mantelzorgondersteuning maanden lang stil. Er zou ook geen verplichting zijn voor de eventueel nieuwe partij om deze deskundigen over te nemen, iets dat bij de gunningen destijds bij Welzijn wel degelijk een vereiste was waardoor expertise die decennia is opgebouwd verloren zou kunnen gaan.