Ontwikkelingen huurprijzen

Wij maken ons al jaren sterk om de problemen op de woningmarkt onder de aandacht van de politiek te krijgen. Nu de problemen echt de pan uit rijzen heeft ook de politiek zijn blik hierop gevestigd. Omdat wij ons ernstig zorgen maken over de ontwikkelingen rond de huurprijzen van woningen hebben wij een brief gestuurd aan beide wethouders die dit in portefeuille hebben. Hierin hebben we helder en duidelijke de probleemstelling verwoord en mogelijke oplossingen aangevoerd om dit te verzachten.