Uitvoeringsprogramma Rotterdam ‘Ouder en Wijzer’

Rotterdam wil een stad zijn waar je samen met anderen, gezond en vitaal oud kunt worden en waar, als het zelf niet meer gaat, passende zorg en ondersteuning is. Hierover gaat het uitvoeringsprogramma Rotterdam, Ouder en Wijzer.

Dit programma bevat concrete acties om die ambitie waar te maken.

In 2035 is één vijfde van de totale Rotterdamse bevolking ouder dan 65 jaar. Dat betekent veel kennis en ervaring van een generatie ouderen die de stad veel te bieden heeft. Het stelt ook andere eisen aan de stad. Aan de voorzieningen, de woningen, de woonomgeving en aan de manier waarop we met elkaar omgaan. Bijna honderd partners werken hierin samen.

Stichting OSO-Rotterdam is nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van dit programma. In de aanloop hier naartoe hebben wij een groot aantal aanbevelingen gedaan. Op 10 juli is het plan gepresenteerd. 

We kunnen als Stichting OSO tevreden zijn met het feit dat veel van onze aanbevelingen zijn gehonoreerd.