Waar laten we onze scootmobiel ?

Een steeds grote wordend probleem: wáár kan ik mijn scootmobiel parkeren?!

Het Probleem

De Stichting OSO-Rotterdam  – Overlegorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties –  wordt regelmatig gevraagd naar advies omtrent dit vraagstuk. Scootmobiels passen vaak niet in het beleid van de corporatie, de ouderencomplexen, de verzorgingshuizen, de zorghotels. Zelfs tot aan de particuliere galerijwoningen wordt dit een vaak onoplosbaar probleem. En dat kan niet, want waarom heeft iemand een scootmobiel? Juist! Omdat hij/zij slecht ter been is en dat apparaat gewoon nodig heeft. Dat apparaat kan niet ergens worden weggemoffeld in een krappe ruimte waar je wel in, maar nooit meer uit kunt rijden. En waar je never nooit je apparaat kunt in- of uitkomen. En dan zal dat ding ook nog eens opgeladen moeten worden, want anders doet ie het niet. Dat laatste geeft ook nogal eens reuring, omdat de stekker in een stopcontact gaat dat in een gemeenschappelijke ruimte is geplaatst.Kortom

Gezeur en narigheid. Want soms is er na uitvoerig overleg een plek gecreëerd waar die scootmobiel kan staan (of die Scootmobiels kunnen staan) en dan komt de brandweer met eisen over afsluiten van gangen of galerijen en dan begint de hele heisa weer opnieuw. Of je bent uiteindelijk in een containerhok terecht gekomen waar je dan ook nog eens (rijdend!) bij de deurknoppen moet zien te komen. Of in een zeer beperkte ruimte de scootmobiel zien te keren…..

Iedere gebruiker van een scootmobiel dreigt op deze wijze een paria te worden in een woonomgeving waar niet of te weinig is nagedacht over consequenties van dit hulpmiddel. Want dat is het uiteraard: een hulpmiddel waar talloze gebruikers maar wat content over zijn, omdat ze weer meer mee kunnen doen in de samenleving, maar als je je scootmobiel niet kwijt kunt en/of niet kunt opladen, dan gaat snel de aardigheid er af. Dan wordt het een klein drama, regelmatig.

En verder

Verhuurders, Corporaties, Woonzorgcentra, Verenigingen van Eigenaren, alle woonvormen waar mensen Scootmobiels hebben of kunnen krijgen: Laten we er gemeenschappelijk over nadenken hoe we het leefgenot van een trotse (nieuwe) bezitter van een scootmobiel niet direct hoeven te torpederen door er geen ruimte voor ter beschikking te hebben. Oké, het zal hier en daar wat aanpassingen kosten, maar laten we het oplossen voordat het een probleem wordt.

Namens de Stichting OSO-Rotterdam: Dank voor het meedenken!