Stichting OSO-Rotterdam

Stichting OSO-Rotterdam is het overlegplatform van de Rotterdamse afdelingen van de ouderenorganisaties KBO, PCOB, R.O.B. en NOOM.

Het nieuwe pensioenstelsel

Momenteel is er veel publiciteit over een nieuw pensioenstelsel en de meningen buitelen over elkaar
heen. Waarom een nieuw stelsel als Nederland het beste pensioenstelsel ter wereld heeft?
Daarom even terug in de tijd.

Bankencrisis

Na de bankencrises in 2009 is het financiële landschap veranderd. Aandelen daalden meer dan fors.
Banken moesten geholpen worden of overgenomen door de staat, overheden hadden daarvoor veel
geld nodig en de economie moest gestimuleerd worden. Dus er kwam een geweldige nieuwe
hoeveelheid geld in omloop vanuit de Europese Centrale Bank. De rentes werden verlaagd om
de regeringen in staat te stellen geld goedkoop te lenen om de economie te steunen.
Voor de pensioenfondsen betekende dit dat verplichtingen, de toegezegde pensioenen berekend
over een periode van 60 jaar tegen een lage rente onvoldoende waren, de zogenaamde
dekkingsgraad. Deze rekenrente was in 2007 gewijzigd van een vaste rekenrente van 4% in een veel
lagere variabele rekenrente op marktwaarde. Ook de levensverwachting steeg. Het gevolg van dit
alles was dat de pensioenen niet meer geïndexeerd werden. Een koopkrachtverlies voor de
gepensioneerden dat tot nu opgelopen is tot ca 25 procent.

Nieuw stelsel

De Nederlandse regering besloot in 2009 dat er een nieuw robuuster stelsel moest komen dat een
aantal “problemen” moest oplossen en minder kwetsbaar moest zijn tegen financiële schokken. Een
van die problemen is dat mensen meer van baan wisselen – de flexibilisering van de arbeidsmarkt-
dus een pensioenbreuk krijgen zeker als iemand als werknemer ZZPér werd. Voorts de constatering
dat een aantal zelfstandigen, zzpérs, geen pensioen opbouwen.
Vakbonden, werkgevers en overheid hebben sindsdien jaren gesleuteld aan een nieuw –
ingewikkeld- stelsel dat nu verkocht wordt dat “iedereen er op vooruitgaat”. Zo ingewikkeld dat de
nieuwe wet, WTP, maar liefst 500 pagina’s aan toelichting heeft.

Plan

Wat is het plan? De 1400 miljard wordt verdeeld over alle deelnemers. Dat zijn werkenden en
gepensioneerden. Daar is een systeem voor bedacht, waarbij iedere deelnemer een eigen
pensioenpot heeft, zeg maar een eigen beleggingsrekening. Dat heet het “invaren”.
Berekeningen wijzen uit dat dit kan maar dat de groep 40-60 jarigen bij die verdeling er niet goed
uitkomt en dus gecompenseerd moeten worden. Dat gaat dus ten koste van anderen, de
gepensioneerden.

Uw eigen individuele pensioenpot wordt door het pensioenfonds belegd en de waarde zal fluctueren
met de aandelenbeurs en de renteontwikkeling. Dus het jaarlijkse pensioenbedrag kan zowel is dus
een in de praktijk vast pensioen is helemaal uit het zicht;
Wat ook uit het zicht is – daar hoor je niemand over – is de gemiste indexatie vanwege de inflatie
over de periode 2009-heden. Het is onbegrijpelijk waarom de politiek niet de bestaande rechten wil
respecteren om nog wel inhaalindexatie te kunnen geven voordat de verdeling plaats zal vinden.

Er valt natuurlijk nog meer te vertellen over de nieuwe pensioenwet maar bovenstaand is in
hoofdlijnen waarom het gaat. Meer informatie kunt u vinden op website van de rijksoverheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *