Stichting OSO-Rotterdam

Stichting OSO-Rotterdam is het overlegplatform van de Rotterdamse afdelingen van de ouderenorganisaties KBO, PCOB, R.O.B. en NOOM.

Coalitieakkoord Eén Stad Rotterdam

Een coalitie die werkt voor alle Rotterdammers.

Coalitieakkoord één stad Rotterdam


Hierbij presenteren de gemeente het coalitieakkoord voor de raadsperiode 2022-2026. In dit akkoord treft u onze ambities.

Ambities

Een groene, schone en veilige stad, de bouw van veel betaalbare woningen, de aanpak van de energietransitie, het bieden van kansen aan alle Rotterdammers, het bestrijden van armoede en schuldenproblemen, het tegengaan van racisme en discriminatie in onze stad en nog veel meer.


Samenwerking

Zoals elk coalitieakkoord, is dit akkoord een mix tussen maatregelen, ideeën en acties. Soms spreekt dit  de ene partij meer aan dan de andere partij. Dat is ook logisch. In Nederland en in een internationale stad als Rotterdam leven we niet alleen samen. We besturen ook samen, met oog voor elkaars belangen, zorgen en prioriteiten. En toegegeven: hetgeen deze samenstelling van partijen uniek maakt, zorgt er ook voor dat we goede afspraken hebben moeten maken over een breed aantal onderwerpen. Maar het goede nieuws is dat we daar, met veel minder moeite dan werd gedacht, in zijn geslaagd.


Dat komt onder meer doordat naast de politieke verschillen, er ook een heel duidelijk gemeenschappelijk politiek DNA is: Leefbaar Rotterdam, VVD, D66 en Denk zijn alle vier ondernemende en pragmatische partijen. En dat gaat u merken.

Onze aanpak

Van ons hoeft u de komende vier jaar niet een overdaad aan prachtig opgemaakte beleidsdocumenten en visies te verwachten, maar een veel grotere focus op de uitvoering. Een overheid die minder vergadert, en meer doet. Van de aanpak van zwerfafval tot de aanpak van discriminatie en van de aanpak van klimaatadaptatie tot de aanpak van drugscriminaliteit. Dat zult u ook kunnen zien in de financiële paragraaf van dit akkoord: de focus van onze investeringen ligt op de uitvoering – zonder daarbij overigens ons zicht op de lange termijn te verliezen. We willen een resultaatgerichte organisatie creëren die veel dichter bij de Rotterdammer staat dan nu het geval is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *