Deelnemers binnen de OSO-R’dam

De vijf bonden worden binnen de OSO-Rdam vertegenwoordigd door de volgende personen:

Namens de KBO                    mevr.  Sonja Krijgsman,  dhr.  Dirk-Jan van Lottum

Namens de PCOB                  dhr.  Kees van der Meer,  dhr.  Jouke Bosma

Namens de R.O.B.                 dhr.  Jan van Gulik,  dhr.  Alex Smits

Namens de FNV Senioren   dhr. Peter de Groot, dhr. Bertus Dries

Namens NOOM                     dhr. Fred May

 

De samenwerking van de drie bonden gebeurd in het overlegplatform OSO-Rdam