Deelnemers binnen de OSO-Rotterdam

De senioren organisaties worden binnen de OSO-Rotterdam vertegenwoordigd door de volgende personen:

Namens de KBO                    mevr.  Sonja Krijgsman,  dhr.  Dirk-Jan van Lottum

Namens de PCOB                  dhr.  Kees van der Meer,  dhr.  Jouke Bosma

Namens de R.O.B.                 dhr.  Jan van Gulik,  dhr.  Alex Smits

Namens de FNV Senioren   dhr. H. Groenewoud, dhr. Bertus Dries

Namens NOOM                     dhr. Fred May

 

De samenwerking van de drie bonden gebeurd in het overlegplatform OSO-Rotterdam