Stichting OSO-Rotterdam

Samenwerkingsagenda Rotterdam, ouder en wijzer

Het masterplan ouderen wat halverwege vorig jaar door de gemeente Rotterdam naar buiten is gebracht, heeft een vervolg. In samenspraak met ons en andere organisaties heeft de gemeente op 19 december een document gelanceerd waarin een aanzet wordt gegeven voor de uitvoering van het masterplan.  Lees meer Lees verder

Nieuwjaarswensen

De stichting OSO-Rotterdam wenst alle ouderen in Rotterdam een mooi 2019. Wij gaan ons uiteraard ook dit jaar weer voor u inzetten om uw belangen te behartigen.

Overlegplatform OSO-Rotterdam nu officieel Stichting OSO-Rotterdam

Stichting OSO-Rotterdam is nu een officieel feit. Sinds 5 november staan we onder deze naam ingeschreven in de Kamer van Koophandel maar dat is niet het enige nieuws.

Het Masterplan Ouderen heeft momenteel onze volle aandacht. Naar aanleiding van dit plan hebben we een bezoek gebracht bij de wethouder. De acties die hierop volgen leest u als u de link aan klikt. Lees verder