Stichting OSO-Rotterdam

Van Manifest naar Samenwerkingsagenda

Eind dit jaar heeft de gemeente Rotterdam een Masterplan voor het ouderenbeleid in Rotterdam gelanceerd. Dit plan is geschreven naar aanleiding van ons manifest, wat op de site te vinden is. Wij hebben het Masterplan kritisch bekeken en onze aanbevelingen bij de gemeente gelegd. Daaruit is de ‘samenwerkingsagenda ouder en wijzer’ ontstaan. Diverse leden van stichting OSO-Rotterdam hebben inmiddels plaatsgenomen in diverse werkgroepen, wat uiteindelijk zal moeten leiden tot concrete maatregelen om de ouderen in Rotterdam te helpen.

Symposium ‘Samen staan we sterk(er)’

Op 15 mei 2019 organiseert de Hogeschool Rotterdam in samenwerking met stichting OSO-Rotterdam en het Kenniscentrum Zorginnovatie een symposium. Dit symposium vindt plaats op 15 mei op de Hogeschool Rotterdam.  Het symposium begint 10:00 uur en duurt tot 16:30.

Aanmelden kan tot 8 mei via 010 – 7945158 of via het aanmeldformulier op de website HR.nl/SymposiumJongEnOud. Lees meer.

Waar laten we onze scootmobiel ?

Een steeds grote wordend probleem: wáár kan ik mijn scootmobiel parkeren?!

Het Probleem

De Stichting OSO-Rotterdam  – Overlegorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties –  wordt regelmatig gevraagd naar advies omtrent dit vraagstuk. Scootmobiels passen vaak niet in het beleid van de corporatie, de ouderencomplexen, de verzorgingshuizen, de zorghotels. Zelfs tot aan de particuliere galerijwoningen wordt dit een vaak onoplosbaar probleem. En dat kan niet, want waarom heeft iemand een scootmobiel? Juist! Omdat hij/zij slecht ter been is en dat apparaat gewoon nodig heeft. Dat apparaat kan niet ergens worden weggemoffeld in een krappe ruimte waar je wel in, maar nooit meer uit kunt rijden. En waar je never nooit je apparaat kunt in- of uitkomen. En dan zal dat ding ook nog eens opgeladen moeten worden, want anders doet ie het niet. Dat laatste geeft ook nogal eens reuring, omdat de stekker in een stopcontact gaat dat in een gemeenschappelijke ruimte is geplaatst. Lees verder

Stichting OSO-Rotterdam maakt zich sterk

Stichting OSO-Rotterdam maakt zich al jaren sterk voor de problematiek van het zogenoemde zorg gat. Dit gat is ontstaan door deenorme bezuinigingen zijn geweest waardoor heel veel verpleegtehuizen gesloten zijn. Financieel is dit een succes maar sociaal gezien een absolute ramp want wat als langer thuis wonen niet meer gaat. Er zijn al veel woorden over dit onderwerp gesproken maar de daden blijven nog steeds achter. Wij hebben dan ook besloten om alle informatie die voorhanden is te bundelen en dit samen met mogelijke oplossingen aan te bieden aan alle instanties die hiermee te maken hebben zoals de politiek, de woningbouwverenigingen, de projectontwikkelaars, enzovoort. Dit duidelijke signaal zou moeten leiden tot een vruchtbare samenwerking die zichtbare resultaten heeft.

Wat doet de Stiching OSO-Rotterdam in 2019 voor u

Wij zijn volop bezig om de plannen die de gemeente Rotterdam op tafel heeft gelegd ten aanzien van het ouderenbeleid verder uit te werken. Vorig jaar is het Masterplan ouderen verschenen. Daaruit is een samenwerkingsagenda voortgekomen. Inmiddels zijn er binnen vier werkgebieden verschillende werkgroepen geformeerd. Een aantal van onze leden heeft plaatsgenomen in deze werkgroepen zodat we ook actief het ouderenbeleid kunnen mede bepalen.

Samenwerkingsagenda Rotterdam, ouder en wijzer

Het masterplan ouderen wat halverwege vorig jaar door de gemeente Rotterdam naar buiten is gebracht, heeft een vervolg. In samenspraak met ons en andere organisaties heeft de gemeente op 19 december een document gelanceerd waarin een aanzet wordt gegeven voor de uitvoering van het masterplan.  Lees meer Lees verder

Nieuwjaarswensen

De stichting OSO-Rotterdam wenst alle ouderen in Rotterdam een mooi 2019. Wij gaan ons uiteraard ook dit jaar weer voor u inzetten om uw belangen te behartigen.