Stichting OSO-Rotterdam

Overlegplatform OSO-Rotterdam nu officieel Stichting OSO-Rotterdam

Stichting OSO-Rotterdam is nu een officieel feit. Sinds 5 november staan we onder deze naam ingeschreven in de Kamer van Koophandel maar dat is niet het enige nieuws.

Het Masterplan Ouderen heeft momenteel onze volle aandacht. Naar aanleiding van dit plan hebben we een bezoek gebracht bij de wethouder. De acties die hierop volgen leest u als u de link aan klikt. Lees verder

Op bezoek bij wethouder Ouderenbeleid

Een delegatie van de Stichting OSO-Rotterdam  is op een jaarlijks bezoek geweest bij wethouder Ouderenbeleid.  Sven de Langen heeft naast het Ouderenbeleid ook Volksgezondheid, Zorg, en Sport in zijn beheer. Aanleiding was onder anderen het in het coalitieakkoord aangekondigde Masterplan Ouderen Rotterdam.

Lees verder

Stichting OSO-Rotterdam is (bijna) een feit.

Vanochtend is de oprichtingsakte officieel ondertekend door onze voorzitter Dirk-Jan van Lottum in het bijzijn van bijna alle vertegenwoordigers van de samenwerkende bonden. Als alle benodigde handtekeningen gezet zijn, wordt de Stichting OSO-Rotterdam officieel bijgeschreven in de Kamer van Koophandel.

Masterplan Ouderen

De gemeente Rotterdam heeft in het coalitieakkoord aangekondigd een Masterplan Ouderen te lanceren wat aan het einde van het jaar gepresenteerd zal gaan worden. Wij willen actief meewerken aan dit plan en hebben de pen ter hand genomen om diverse aanbevelingen op dit Masterplan Ouderen te schrijven. De complete tekst met aanbevelingen Masterplan Ouderen kunt u lezen door op de link te klikken.

Voortgang OSO als stichting

Het proces tot omvorming naar een stichting is nog steeds in volle gang. Inmiddels zijn de belangrijkste stukken naar de notaris verzonden die zich in de materie gaat verdiepen. De planning is om dit proces aan het einde van dit jaar te hebben afgerond.

Uit de afgelopen raadsvergadering is bekend geworden wie van de Rotterdamse politici welke portefeuilles heeft. Zorg, welzijn en ouderen heeft Sven de Langen toebedeeld gekregen terwijl Michiel Grauss de informele zorg heeft. Wij gaan een lijst met punten opstellen die we graag in het masterplan willen terug zien. Met deze lijst gaan we het gesprek aan met de betreffende wethouders.

Uit de vergadering van NOOM blijkt dat belangrijke informatie allochtone ouderen niet bereikt. Onderzocht gaat worden wat hiervan de oorzaak is en hoe dit verbeterd kan worden.

Interne en externe zaken

Het maandelijks overleg ging dit keer vooral over twee belangrijke items. De transitie van de OSO-Rotterdam naar een stichting en het concept Raamwerk Rotterdam waar nogal wat commotie over is is ontstaan. Nieuws uit de bonden is een nieuw item naast onze maandelijks terugkerende onderwerpen als de Brede Raad en de programma’s Langer Thuis en Voormekaar. Uitgebreide informatie kunt u lezen door op de link te klikken.

Lees verder

Brandbrief naar de Rotterdamse Politiek

Onlangs is het concept raamwerk Rotterdam in handen gekomen van OSO-Rotterdam. Hierin staan de plannen vermeld voor het toekomstige beleid van Rotterdam. Tijdens ons forum van 8 februari 2018 leek het erop dat de Rotterdamse politiek de speerpunten die wij in ons manifest hebben staan zou gaan gebruiken. Wij hebben dan ook met stijgende bezorgdheid kennis genomen van het Concept Raamwerk Rotterdam waarin weinig tot niets terug te vinden is van de punten die wij zo belangrijk vinden voor het ouderenbeleid. Wij hebben daarom een BRANDBRIEF gestuurd naar alle fracties van de gemeenteraad.

Opfriscursus rijvaardigheid

Senioren zijn kwetsbaarder in het verkeer, doordat zij vaak lang geleden hun rijbewijs haalden. Intussen zijn de verkeersregels en de verkeerssituaties veranderd. Ook is het veel drukker geworden op de weg. Om de ongeval kans te verkleinen werkt AAFJE al jaren samen met de Gemeente Rotterdam en Veilig Verkeer Nederland voor de cursus verkeersveiligheid. Het is bedoeld om senioren een beter inzicht te geven in het verkeer van nu.

De eerstvolgende cursus vindt plaats op 31 mei a.s. Locatie De Kuip, van Zandvlietplein 1, 3077 AA Rotterdam. De kosten bedragen slechts tien euro, inclusief twee consumpties. AAFJE leden ontvangen € 5,00 korting op vertoon van hun pas.

Een tweede cursus wordt georganiseerd op 14 juni a.s. Locatie Hockey Rotterdam, Hazelaarweg 2, 3053 PM, Rotterdam. De kosten bedragen slechts tien euro, inclusief twee consumpties. AAFJE leden ontvangen € 5,00 korting op vertoon van hun pas.

U kunt zich aanmelden voor het ochtendprogramma ( 09.00 – 12.15 uur) of het middagprogramma ( 13.00 – 16.30 uur). Voor informatie en aanmelden neemt u contact op met: Veilig Verkeer Nederland, Linda de Jong, 0184 685 317 of via e-mail: werkgroepsenioren@kpnmail.nl

Lees verder

OSO transformatie

Het belangrijkste nieuws wat wij deze maand te melden hebben is dat alle leden van het overlegplatform besloten hebben om te transformeren naar een stichting. Verder zijn de enquêteformulieren die we hebben laten invullen door onze bezoekers van het politiek forum op 8 maart verwerkt. Er zijn wat ontwikkelingen op het gebied van E-health te melden en er zijn wat zaken te melden over onze vaste rubrieken zoals langer thuis, voor mekaar, de brede raad en de armoedebestrijding. Uitgebreide informatie over deze zaken vind u als u op de link klikt. Wilt een reactie geven op dit bericht dan zijn wij daar ook benieuwd naar.

Lees verder

Matrix

Om tot een goed vergelijk te komen wat het komende beleid van de politieke partijen gaat brengen voor de Rotterdamse ouderen hebben wij voor het forum van 8 februari jongstleden een matrix gebruikt.

We hebben 15 punten die wij als OSO-Rotterdam het meest belangrijk vonden  naast de programma’s van de politieke partijen gelegd en deze vergeleken. Hieruit is een matrix ontstaan die we de politieke partijen hebben toegestuurd zodat zij op het forum hun beleid ten opzichte van de punten op de matrix konden verduidelijken. U kunt de matrix nu ook bekijken door op de link te klikken.