OSO-Rotterdam

Matrix

Om tot een goed vergelijk te komen wat het komende beleid van de politieke partijen gaat brengen voor de Rotterdamse ouderen hebben wij voor het forum van 8 februari jongstleden een matrix gebruikt.

We hebben 15 punten die wij als OSO-Rotterdam het meest belangrijk vonden¬† naast de programma’s van de politieke partijen gelegd en deze vergeleken. Hieruit is een matrix ontstaan die we de politieke partijen hebben toegestuurd zodat zij op het forum hun beleid ten opzichte van de punten op de matrix konden verduidelijken. U kunt de matrix nu ook bekijken door op de link te klikken.

Groot succes politiek forum

We kijken terug op een zeer succesvol politiek forum dat 8 februari gehouden werd in de Burgerzaal van het stadhuis. Op basis van de programma’s van de politieke partijen die aanwezig zouden zijn hebben wij gekeken naar wat zij van plan zijn te gaan doen voor de Rotterdamse ouderen. Alle aanwezigen hebben 3 minuten spreektijd gehad, daarna was het woord aan de Rotterdamse ouderen. Ter afsluiting was er voor iedereen een hapje en een drankje. In het uitgebreide verslag kunt u alles nog eens lezen.

overhandiging manifest

Een volle burgerzaal

 

 

 

 

 

 

 

De vertegenwoordigers van de politieke partijen

De politieke partijen

 

Politiek forum

Op donderdag 8 februari hield de OSO-Rotterdam haar politieke verkiezingsforum symposium in de
Burgerzaal in Rotterdam. 11 politieke partijen hadden zich daarvoor aangemeld. De wethouder Sven
de Langen had de Burgerzaal ter beschikking gesteld voor de ouderen van Rotterdam. In totaal waren
er ruim 225 ouderen aanwezig. Lees verder