OSO-Rotterdam

Opfriscursus rijvaardigheid

Senioren zijn kwetsbaarder in het verkeer, doordat zij vaak lang geleden hun rijbewijs haalden. Intussen zijn de verkeersregels en de verkeerssituaties veranderd. Ook is het veel drukker geworden op de weg. Om de ongeval kans te verkleinen werkt AAFJE al jaren samen met de Gemeente Rotterdam en Veilig Verkeer Nederland voor de cursus verkeersveiligheid. Het is bedoeld om senioren een beter inzicht te geven in het verkeer van nu.

De eerstvolgende cursus vindt plaats op 31 mei a.s. Locatie De Kuip, van Zandvlietplein 1, 3077 AA Rotterdam. De kosten bedragen slechts tien euro, inclusief twee consumpties. AAFJE leden ontvangen € 5,00 korting op vertoon van hun pas.

Een tweede cursus wordt georganiseerd op 14 juni a.s. Locatie Hockey Rotterdam, Hazelaarweg 2, 3053 PM, Rotterdam. De kosten bedragen slechts tien euro, inclusief twee consumpties. AAFJE leden ontvangen € 5,00 korting op vertoon van hun pas.

U kunt zich aanmelden voor het ochtendprogramma ( 09.00 – 12.15 uur) of het middagprogramma ( 13.00 – 16.30 uur). Voor informatie en aanmelden neemt u contact op met: Veilig Verkeer Nederland, Linda de Jong, 0184 685 317 of via e-mail: werkgroepsenioren@kpnmail.nl

Lees verder

OSO transformatie

Het belangrijkste nieuws wat wij deze maand te melden hebben is dat alle leden van het overlegplatform besloten hebben om te transformeren naar een stichting. Verder zijn de enquêteformulieren die we hebben laten invullen door onze bezoekers van het politiek forum op 8 maart verwerkt. Er zijn wat ontwikkelingen op het gebied van E-health te melden en er zijn wat zaken te melden over onze vaste rubrieken zoals langer thuis, voor mekaar, de brede raad en de armoedebestrijding. Uitgebreide informatie over deze zaken vind u als u op de link klikt. Wilt een reactie geven op dit bericht dan zijn wij daar ook benieuwd naar.

Lees verder

Matrix

Om tot een goed vergelijk te komen wat het komende beleid van de politieke partijen gaat brengen voor de Rotterdamse ouderen hebben wij voor het forum van 8 februari jongstleden een matrix gebruikt.

We hebben 15 punten die wij als OSO-Rotterdam het meest belangrijk vonden  naast de programma’s van de politieke partijen gelegd en deze vergeleken. Hieruit is een matrix ontstaan die we de politieke partijen hebben toegestuurd zodat zij op het forum hun beleid ten opzichte van de punten op de matrix konden verduidelijken. U kunt de matrix nu ook bekijken door op de link te klikken.

Groot succes politiek forum

We kijken terug op een zeer succesvol politiek forum dat 8 februari gehouden werd in de Burgerzaal van het stadhuis. Op basis van de programma’s van de politieke partijen die aanwezig zouden zijn hebben wij gekeken naar wat zij van plan zijn te gaan doen voor de Rotterdamse ouderen. Alle aanwezigen hebben 3 minuten spreektijd gehad, daarna was het woord aan de Rotterdamse ouderen. Ter afsluiting was er voor iedereen een hapje en een drankje. In het uitgebreide verslag kunt u alles nog eens lezen.

overhandiging manifest

Een volle burgerzaal

 

 

 

 

 

 

 

De vertegenwoordigers van de politieke partijen

De politieke partijen

 

Politiek forum

Op donderdag 8 februari hield de OSO-Rotterdam haar politieke verkiezingsforum symposium in de
Burgerzaal in Rotterdam. 11 politieke partijen hadden zich daarvoor aangemeld. De wethouder Sven
de Langen had de Burgerzaal ter beschikking gesteld voor de ouderen van Rotterdam. In totaal waren
er ruim 225 ouderen aanwezig. Lees verder