Wat doet de Stiching OSO-Rotterdam in 2019 voor u

Wij zijn volop bezig om de plannen die de gemeente Rotterdam op tafel heeft gelegd ten aanzien van het ouderenbeleid verder uit te werken. Vorig jaar is het Masterplan ouderen verschenen. Daaruit is een samenwerkingsagenda voortgekomen. Inmiddels zijn er binnen vier werkgebieden verschillende werkgroepen geformeerd. Een aantal van onze leden heeft plaatsgenomen in deze werkgroepen zodat we ook actief het ouderenbeleid kunnen mede bepalen.