Samenwerkingsagenda Rotterdam, ouder en wijzer

Het masterplan ouderen wat halverwege vorig jaar door de gemeente Rotterdam naar buiten is gebracht, heeft een vervolg. In samenspraak met ons en andere organisaties heeft de gemeente op 19 december een document gelanceerd waarin een aanzet wordt gegeven voor de uitvoering van het masterplan.  Lees meerWij zijn nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van dit document en zullen ook bij de uitvoering betrokken blijven. Inmiddels hebben wij kritisch naar het document gekeken en hebben geconstateerd dat er nog wel wat punten zijn die de stichting OSO-Rotterdam belangrijk vind voor de ouderen maar die (nog) niet naar voren komen. We hebben dan ook aan zowel de projectleider als aan alle fracties een uitnodiging gestuurd om het geheel nog eens te bespreken.