Overlegplatform OSO-Rotterdam nu officieel Stichting OSO-Rotterdam

Stichting OSO-Rotterdam is nu een officieel feit. Sinds 5 november staan we onder deze naam ingeschreven in de Kamer van Koophandel maar dat is niet het enige nieuws.

Het Masterplan Ouderen heeft momenteel onze volle aandacht. Naar aanleiding van dit plan hebben we een bezoek gebracht bij de wethouder. De acties die hierop volgen leest u als u de link aan klikt.Naar aanleiding van het Masterplan hebben diverse leden van Stichting OSO-Rotterdam plaats genomen in verschillende werkgroepen. Hierin laten we onze stem horen over wat er beter kan. Een scala van onderwerpen komt hier naar voren zoals wonen, zorg, veiligheid, e-health, enzovoort. De werkgroepen maken ieder hun eigen aanbevelingen. Op 19 december dit jaar zal dit allemaal gebundeld en opgenomen zijn in het definitieve Masterplan ouderen. Dit wordt op die dag officieel overhandigd aan Sven de Langen die het ouderenbeleid in zijn portefeuille heeft. En het blijft niet bij een plan, er zullen ook echt maatregelen getroffen gaan worden.