Op bezoek bij wethouder Ouderenbeleid

Een delegatie van de Stichting OSO-Rotterdam  is op een jaarlijks bezoek geweest bij wethouder Ouderenbeleid.  Sven de Langen heeft naast het Ouderenbeleid ook Volksgezondheid, Zorg, en Sport in zijn beheer. Aanleiding was onder anderen het in het coalitieakkoord aangekondigde Masterplan Ouderen Rotterdam.

De Stichting OSO-Rotterdam heeft aangegeven actief te willen meewerken aan dit plan. Daarom heeft zij in een eigen rapport een groot aantal aanbevelingen gedaan die aandacht moeten krijgen in het plan.  Het rapport  is door de voorzitter, Dirk-Jan van Lottum officieel overhandigd aan wethouder De Langen en projectleider Marijke de Vries. De aanbevelingen staan op deze website.

Inmiddels nemen afgevaardigden van de Stichting OSO-Rotterdam deel aan de voorbereiding van het Masterplan Ouderen Rotterdam dat als titel draagt “Rotterdam ouder en wijzer”. Centraal in de aanpak staan de ouderen zelf. Hun ideeën, kennis en ervaring zijn van groot belang voor de stad en vormen een bron van inspiratie, kracht en wijsheid. Het plan bestaat uit vier pijlers te weten: 1. Vitaal 2. Ertoe doen 3. Zorg en ondersteuning 4. Wonen en woonomgeving. De bedoeling is dat de samenwerkingsagenda/ convenant op hoofdlijnen, samen met alle betrokken partners in de stad, voor de kerst klaar is. Daarnaast worden de  afspraken uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma dat in mei 2019 gereed moet zijn.