Voortgang OSO als stichting

Het proces tot omvorming naar een stichting is nog steeds in volle gang. Inmiddels zijn de belangrijkste stukken naar de notaris verzonden die zich in de materie gaat verdiepen. De planning is om dit proces aan het einde van dit jaar te hebben afgerond.

Uit de afgelopen raadsvergadering is bekend geworden wie van de Rotterdamse politici welke portefeuilles heeft. Zorg, welzijn en ouderen heeft Sven de Langen toebedeeld gekregen terwijl Michiel Grauss de informele zorg heeft. Wij gaan een lijst met punten opstellen die we graag in het masterplan willen terug zien. Met deze lijst gaan we het gesprek aan met de betreffende wethouders.

Uit de vergadering van NOOM blijkt dat belangrijke informatie allochtone ouderen niet bereikt. Onderzocht gaat worden wat hiervan de oorzaak is en hoe dit verbeterd kan worden.