Interne en externe zaken

Het maandelijks overleg ging dit keer vooral over twee belangrijke items. De transitie van de OSO-Rotterdam naar een stichting en het concept Raamwerk Rotterdam waar nogal wat commotie over is is ontstaan. Nieuws uit de bonden is een nieuw item naast onze maandelijks terugkerende onderwerpen als de Brede Raad en de programma’s Langer Thuis en Voormekaar. Uitgebreide informatie kunt u lezen door op de link te klikken.

Het transitieproces is in volle gang. Inmiddels is er een begin gemaakt met het opstellen van de statuten. We hopen dat dit proces aan het einde van dit jaar is afgerond.

Het concept Raamwerk Rotterdam heeft veel stof doen opwaaien. Wij hadden, na het forum, het idee dat de Rotterdamse politiek de burgers wel tegemoet zou komen. In het concept bleek dat wij ons blijkbaar ernstig vergist hadden. Niets van alle punten die wij voor de burgers zo belangrijk vinden, zoals bijvoorbeeld gratis openbaar vervoer, staan in het concept. We blijven een vinger aan de pols houden door, als de coalitie gevormd is, bij diverse gesprekken aan te schuiven. Daarnaast zullen we elke partijvoorzitter uitnodigen voor een gesprek.

Wanneer de samenvoeging van Langer Thuis en Voormekaar voltooid is weten we nog niet. De Brede Raad is op zoek naar meer vrijwilligers met name mensen die deel uit maken van het zorgcircuit, mantelzorgers en burgers die in het zorgcircuit zitten. Verder zijn ze druk doende met het in beeld brengen wat er wel en wat er niet goed gaat als mensen eigenlijk niet meer langer thuis kunnen wonen. Ook zijn zij een nieuwe werkgroep die onderzoek gaat doen op het gebied van schuldsanering.