OSO transformatie

Het belangrijkste nieuws wat wij deze maand te melden hebben is dat alle leden van het overlegplatform besloten hebben om te transformeren naar een stichting. Verder zijn de enquêteformulieren die we hebben laten invullen door onze bezoekers van het politiek forum op 8 maart verwerkt. Er zijn wat ontwikkelingen op het gebied van E-health te melden en er zijn wat zaken te melden over onze vaste rubrieken zoals langer thuis, voor mekaar, de brede raad en de armoedebestrijding. Uitgebreide informatie over deze zaken vind u als u op de link klikt. Wilt een reactie geven op dit bericht dan zijn wij daar ook benieuwd naar.

OSO-Rotterdam is,  sinds de aansluiting van NOOM en de FNV senioren, een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om een stichting te gaan vormen. Nu met de aanscherping van de privacy via de A.V.L. (Algemene Verordening Gegevensbescherming) werd dit een belangrijk punt. Er is nu unaniem, door middel van stemming besloten dat wij tot een stichting gaan transformeren. Dit houdt niet in we ons beleid drastisch gaan veranderen maar we gaan hierdoor wel meer samenhang krijgen zodat we nog sterker staan om de Rotterdamse ouderen een stem te geven.

Aan het einde van ons politieke forum van 8 maart jongstleden hebben we aan de bezoekers enquêteformulieren uitgedeeld met het verzoek om deze ter plaatste in te vullen en in te leveren. 97 mensen hebben hier gehoor aan gegeven waarvoor onze hartelijke dank. De meeste mensen waren positief al waren er wel kleine kanttekeningen. Zo vonden veel mensen dat er te weinig tijd was om vragen te stellen aan de politiek. We gaan deze kanttekeningen meenemen in onze aanloop naar het volgende forum.

E-health is een relatief nieuwe ontwikkeling om het mogelijk te maken om langer thuis te blijven wonen. Veel mensen weten niet wat er op dit gebied al te verkrijgen is. Vaak wordt er aan hulpmiddelen die duur zijn of te ingewikkeld voor ouderen maar er zijn ook hele handige en goedkope oplossingen. Wij gaan ons er in verdiepen hoe we hier meer bekendheid aan kunnen geven.

Het programma Langer Thuis en voor Mekaar hebben zoveel raakvlakken dat deze naar alle waarschijnlijkheid samengevoegd gaan worden. Voor de bestrijding van armoede hebben vele organisaties die zich daar mee bezig houden de krachten gebundeld en wordt er een stichting tegen armoede opgericht. Wij houden een vinger aan de pols. In de brede raad is een werkgroep ouderen van start gegaan die onderzoek gaat doen naar allerlei zaken die ouderen aangaan.