Matrix

Om tot een goed vergelijk te komen wat het komende beleid van de politieke partijen gaat brengen voor de Rotterdamse ouderen hebben wij voor het forum van 8 februari jongstleden een matrix gebruikt.

We hebben 15 punten die wij als OSO-Rotterdam het meest belangrijk vonden  naast de programma’s van de politieke partijen gelegd en deze vergeleken. Hieruit is een matrix ontstaan die we de politieke partijen hebben toegestuurd zodat zij op het forum hun beleid ten opzichte van de punten op de matrix konden verduidelijken. U kunt de matrix nu ook bekijken door op de link te klikken.